NPK 6-12-4 Quế Lâm

150,000đ

Thành phần:

- N tổng số = 6%; P205 hữu hiệu = 12%; K2O hữu hiệu = 4%; Độ ẩm = 5%; Bổ sung: S = 5%; Ca = 7%; Mg = 3%.

Dùng để bón lót hoặc bón thúc:

Bón lót: Bón độc lập hoặc kết hợp với phân Hữu cơ vi sinh hoặc phân Hữu cơ sinh học để tăng cường khả năng cải tạo đất và hiệu quả dinh dưỡng.

- Cây lúa, lac, ngô, sắn, đậu đỗ, rau màu: Bón từ 400kg - 700kg/ha/vụ.

- Cây ăn trái, công nghiệp: Bón từ 0,5 kg - 1kg/gốc/năm

- Cây chè: Bón 700kg/ha

Bón thúc:

- Cây lúa, lạc, ngô, sắn, đậu đỗ, rau màu: Bón từ 560 kg - 840 kg/ha/vụ.

- Cây ăn trái, công nghiệp: Bón sau mỗi lần chăm sóc định kỳ hoặc sau mỗi đợt thu hoạch. Lượng bón từ 1 kg - 2 kg/gốc/lần.

- Cây chè: Bón sau mỗi lứa thu hái. Lượng bón từ 560 kg - 700 kg/ha/lần.

CHÚ Ý:

- Nên sử dụng kết hợp với phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm để có năng suất tối đa.

- Chỉ dùng để bón cho các loại cây trồng.

- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.

Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem