Super lân canxi Sơn Trang - 50kg

160,000đ

Các thành phần:

- Lân + Canxi là loại phân chuyên dùng bón lót

- Hàm lượng: Canxi (Ca): 15%; Lân (P2O5): 3%; Lưu huỳnh (S): 5%; Độ ẩm (dạng rắn): 4%

Cách sử dụng:

Bón cho các loại cây trồng và thích hợp với mọi loại đất. Cần căn cứ vào từng loại cây trồng, giống, đất đai, mùa vụ và từng giai đoạn sinh trưởng, mức đầu tư để điều chỉnh lượng bón cho phù hợp. Nên kết hợp linh động với các loại phân đa lượng, phân hữu cơ bóng lót để đạt hiệu quả cao nhất.

Số lượng :