QL Siêu bật búp 20gr, 800 gói/4 kiện/thùng
3,000đ
PIV lân tím 25gr
4,000đ
Bật chồi viên sủi, 50 viên/hộp x 20 hộp
4,000đ
Vàng lá đỏ đuôi 15gr, 60 gói/kiện
5,000đ
HA kaly bo lúa 25gr, 800 gói/kiện
5,000đ
HA chuyên ngô 50gr, 400 gói/kiện
5,000đ
Quata vua bắp cải 30gr, 600 gói/kiện
5,000đ
HA ra rễ 20gr, 600 gói/kiện
5,000đ
HA vua chè, 300 gói/kiện ( 50 gói/bịch)
5,000đ
HA béo mập 40gr, 400 gói/kiện
5,000đ
QL kaly bo 30gr, 600 gói/kiện
5,000đ
Quata đậu bí 50gr, 360 gói/kiện
5,000đ
PIV lân chè 35gr, 640 gói/kiện
5,000đ
Vua bắp cải 40gr, 125 gói x 4 hộp/kiện
Out of stock
QT super root 25ml, 140 gói/kiện
5,000đ
PIV xuống củ 25gr, 800 gói/kiện
5,000đ
VT polyfeed chè 40gr, 300 gói/kiện
5,000đ
flower 95
Out of stock
QL Siêu ra rễ 40gr, 500 gói/kiện
5,000đ
VS Vua đậu 30gr, 800 gói/hộp
5,000đ