PĐ đậu bắp quả xanh 5gr
Out of stock
PĐ mồng tơi 20gr
Out of stock
PĐ đậu đũa số 9 20gr
Out of stock
PĐ đậu đũa hạt nâu 20gr
Out of stock
PĐ dền xanh 20gr
10,000đ
PĐ dền tiều 20gr
Out of stock
PĐ dền đỏ lá tròn 20gr
10,000đ
PĐ dền đỏ lá liễu 20gr
Out of stock
MSA đậu đũa LB88, 20gr
10,000đ
PĐ cove leo hạt trắng 50gr
Out of stock
PĐ cải củ ăn lá 20gr
Out of stock
PĐ diếp thơm 10gr
10,000đ
PĐ cải làn hoa vàng 20gr
10,000đ
PĐ cải làn hoa trắng 20gr
10,000đ
MSA Thì là DL18 10gr
10,000đ
MSA dưa hấu F1 WT666, 10 hạt
10,000đ
Dưa chuột nếp 1gr HHS
Out of stock
Dưa chuột Tomboy 1gr
Out of stock
MSA mùng tơi 20gr
10,000đ
Hành Hương PĐ 2gr
10,000đ