Cám đậm đặc gà C20

90,000đ

85,000đ

Trộn đậm đặc C20 theo công thức sau: 
* Giai đoạn gà 1 - 21 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 8 
- Đậm đặc C25 (kg): 35
* Giai đoạn gà 22 - 42 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 12
- Đậm đặc C25 (kg): 31
* Giai đoạn gà trên 42 ngày (tổng cộng 100kg):
- Bắp, Tấm (kg): 57
- Cám gạo (kg): 15
- Đậm đặc C25 (kg): 28
Sử dụng nguyên liệu tốt, trộn thật đều và đúng công thức.

Số lượng :

Sản Phẩm Đã Xem